Điều khoản tham gia chương trình “Cốc Cốc Referral”

Chương trình “Cốc Cốc Referral” cho phép người dùng nhận một khoản hoa hồng của Cốc Cốc, khi tham gia giới thiệu người dùng mới cài đặt trình duyệt Cốc Cốc trên thiết bị mới qua đường link (liên kết) giới thiệu và duy trì sử dụng trình duyệt trong một khoảng thời gian nhất định theo quy định tại Điều khoản này.

Việc tham gia Chương trình “Cốc Cốc Referral” đồng nghĩa với việc Bạn đã đọc, hiểu về Điều khoản tham gia Chương trình và đồng ý ràng buộc với các nội dung trong Điều khoản này. Bạn đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản tham gia chương trình này. Nếu Bạn không đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản Sử dụng này, Bạn nên chấm dứt ngay lập tức việc tham gia chương trình “Cốc Cốc Referral” của Cốc Cốc.

Định nghĩa

Trong Điều khoản sử dụng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 • Trang web: Nguồn truy cập được tạo thông qua các trang web chuyên cung cấp nội dung có giá trị liên quan đến phần mềm.
 • Mạng xã hội: Nguồn truy cập được tạo thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, Twitter, v.v. thông qua các bài đăng trả phí hoặc không phải trả phí.
 • Nền tảng video: Nguồn truy cập được tạo thông qua các nền tảng chia sẻ video như YouTube hoặc Vimeo, sử dụng nội dung video để quảng cáo phần mềm.
 • Các nhóm Chat: Nguồn truy cập được tạo thông qua các cộng đồng hoặc nhóm nhắn tin riêng tư, nơi người dùng thảo luận và chia sẻ thông tin về phần mềm.
 • Ứng dụng: Nguồn truy cập được tạo thông qua các ứng dụng dành cho thiết bị di động, bao gồm đánh giá ứng dụng, biểu ngữ hoặc quảng cáo trong ứng dụng.
 • Bản tin: Nguồn truy cập được tạo thông qua các bản tin email, cung cấp thông tin cập nhật, thông tin hoặc khuyến mãi liên quan đến phần mềm của bạn.
 • Bản tải xuống: Nguồn truy cập được tạo thông qua các trang web cung cấp các bản tải xuống phần mềm của bạn cho thiết bị di động.
 • Cài đặt tệp cho máy tính để bàn: Nguồn truy cập được tạo thông qua các trang web cung cấp tệp cài đặt cho máy tính để bàn.
 • Hình thức seeding trên các mạng xã hội: Nguồn truy cập được tạo thông qua việc chia sẻ phần mềm của bạn trên các nền tảng mạng xã hội, khuyến khích người dùng truyền bá thông tin.
 • Người có ảnh hưởng: Nguồn truy cập được tạo thông qua sự hợp tác với những người có ảnh hưởng xác nhận hoặc đánh giá phần mềm của bạn cho những người theo dõi họ.
 • Cộng đồng: Nguồn truy cập được tạo thông qua các cộng đồng, diễn đàn hoặc nhóm trực tuyến nơi người dùng thảo luận và đề xuất các giải pháp phần mềm.
 • Quảng cáo xen kẽ: Nguồn truy cập được tạo ra thông qua quảng cáo toàn màn hình được hiển thị giữa các trang nội dung hoặc hành động.
 • Quảng cáo biểu ngữ: Nguồn truy cập được tạo ra thông qua các quảng cáo biểu ngữ đồ họa được đặt trên các trang web hoặc blog có liên quan.
 • Quảng cáo đầu video: Nguồn truy cập được tạo thông qua quảng cáo video hiển thị trước nội dung chính trên các nền tảng phát trực tuyến video.
 • Quảng cáo được đặt dưới chân của giao diện màn hình: Nguồn truy cập được tạo thông qua quảng cáo mở trong cửa sổ trình duyệt mới phía sau cửa sổ hiện tại.
 • Quảng cáo được đặt dưới Tab: Nguồn truy cập được tạo thông qua quảng cáo mở trong tab trình duyệt mới bên dưới tab hiện tại.

Điều kiện tham gia

Để tham gia Bạn cần đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản trên referral.coccoc.com Trường hợp Bạn đã đăng nhập vào trình duyệt Cốc Cốc, hệ thống sẽ giúp Bạn tự động đăng nhập vào Cốc Cốc Referral.

Quy trình tham gia

Bước 1: Bạn cần tạo link (liên kết) giới thiệu cơ sở hoặc rút gọn ở mục Chiến dịch trên referral.coccoc.com. Đối với mỗi loại chiến dịch, hệ thống quy định số link giới thiệu mà bạn có thể tạo như sau:

 • Chiến dịch link giới thiệu cơ sở: Không giới hạn số link.
 • Chiến dịch link giới thiệu rút gọn: Tối đa 10 link.

Bước 2: Chia sẻ link, giới thiệu cho người dùng mới: Tùy vào loại link giới thiệu mà bạn chia sẻ, người dùng cần cài đặt và sử dụng trình duyệt Cốc Cốc theo các bước được quy định tại Ghi nhận lượt giới thiệu qua link để hệ thống có thể ghi nhận các lượt giới thiệu và tính hoa hồng cho Bạn.

Phần Hoa hồng và điều kiện nhận Hoa hồng

Bạn có thể nhận 02 loại hoa hồng khi mời người dùng cài đặt và sử dụng Cốc Cốc.


Hoa hồng dành cho lượt cài đặt mới:

 • Mức hoa hồng: 0/thiết bị.
 • Điều kiện: Người dùng cài đặt và sử dụng Cốc Cốc trên thiết bị mới theo các bước được quy định tại Ghi nhận lượt giới thiệu qua link. Trong vòng 30 ngày sau khi cài đặt thành công, người dùng duy trì sử dụng Cốc Cốc ít nhất null ngày.

Hoa hồng dành cho việc duy trì sử dụng hàng tháng:

 • Mức hoa hồng: 0/thiết bị/tháng (Mỗi thiết bị được tính hoa hồng tối đa 6 tháng sau cài đặt mới, tương đương đối đa 6 lần nhận hoa hồng duy trì)
 • Điều kiện: Người dùng cài đặt và sử dụng Cốc Cốc theo các bước được quy định tại Ghi nhận lượt giới thiệu qua link. Mỗi tháng, người dùng duy trì sử dụng trình duyệt Cốc Cốc ít nhất null ngày.
 • Hạn mức tối đa hàng tháng: 25 lượt cài đặt được phê duyệt (Approved intallations)/tháng. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ nhận được khoản thanh toán tối đa mỗi tháng là 75.000 VND, bao gồm 50.000 VND tiền giới thiệu dành cho 25 lượt cài đặt được phê duyệt, và 25.000 VND tiền duy trì hàng tháng cho 25 lượt cài đặt đó.

Điều kiện chung để được ghi nhận hoa hồng đối với link giới thiệu

 • Link giới thiệu chỉ được chấp thuận nếu được phân phối qua các nguồn sau:
  - Trang web, nền tảng mạng xã hội, nền tảng video, các nhóm chat, ứng dụng và bản tin.
  - Phần mềm cung cấp bản tải xuống cho thiết bị di động hoặc tệp cài đặt cho máy tính để bàn.
  - Chia sẻ trên các trang mạng xã hội thông qua hình thức seeding, những người có tầm ảnh hưởng (KOLs) và cộng đồng.
  - Hợp tác cài đặt thông qua trải nghiệm của người dùng, các bản cập nhật và đề xuất hệ điều hành cũng như các gói cài đặt.
  - Nguồn cung cấp liên kết có trả phí để quảng cáo xen kẽ, quảng cáo biểu ngữ, quảng cáo đầu video, quảng cáo được đặt dưới chân của giao diện màn hình hoặc tab bên dưới.
  - Các phương thức quảng cáo được chấp thuận khác theo quy định tại Điều khoản này.
 • Link giới thiệu sẽ bị từ chối tính hoa hồng và bị coi là vi phạm nếu:
  - Bạn sử dụng các kênh quảng cáo tìm kiếm (Search Ads Platform) để phân phối link giới thiệu, bao gồm nền tảng quảng cáo Google, nền tảng quảng cáo quảng cáo Bing, nền tảng quảng cáo quảng cáo Cốc Cốc và các kênh quảng cáo tìm kiếm tương tự.
  - Bạn cố tình thay đổi link bài viết của các nguồn khác bằng link của mình.
  - Tham gia vào các hoạt động lừa đảo để lừa người dùng nhấp vào các liên kết hoặc quảng cáo liên kết.
  - Khuyến khích hoặc thúc đẩy người dùng cài đặt phần mềm mà không cung cấp thông tin rõ ràng và minh bạch về quy trình cài đặt.
  - Làm sai lệch số liệu bằng cách sử dụng các thiết bị ảo hoặc thiết bị mô phỏng để tạo ra các lượt cài đặt hoặc tương tác.
  - Trực tiếp khuyến khích hoặc thúc đẩy người dùng cài đặt phần mềm thông qua các phương thức lừa đảo hoặc gây hiểu lầm.
 • Nếu bạn vi phạm quy định về traffic, hệ thống sẽ hủy toàn bộ số tiền hoa hồng Cốc Cốc Referral đã ghi nhận trong tài khoản của bạn. Đồng thời, tất cả yêu cầu rút số tiền hoa hồng này của bạn sẽ bị Cốc Cốc từ chối thanh toán.

Đối soát

Từ ngày 1 đến ngày 30 hàng tháng, Cốc Cốc sẽ tiến hành đối soát số thiết bị cài đặt và sử dụng Cốc Cốc mà Bạn đã giới thiệu trong tháng trước đó.
Ví dụ: Trong tháng 4, Cốc Cốc Referral sẽ tiến hành đối soát dữ liệu của các bạn trong tháng 3 (tháng trước đó)

Việc đối soát được thực hiện theo 2 tiêu chí cơ bản, bao gồm:

 • Độ trùng lặp IP của thiết bị
 • Tần suất, thời gian sử dụng trình duyệt Cốc Cốc sau khi cài đặt

Trong quá trình đối soát, Cốc Cốc Referral có thể chủ động liên hệ với Bạn để thực hiện một số hoạt động đối chiếu, rà soát. Sau khi hoàn tất đối soát, Cốc Cốc sẽ kích hoạt lại tính năng rút tiền hoa hồng trên tài khoản của bạn.

Nếu Cốc Cốc phát hiện hành vi gian lận, chẳng hạn như thiết bị cài đặt Cốc Cốc mà bạn đã giới thiệu có tần suất sử dụng trình duyệt bất thường (hành vi giống robot) hay trình duyệt được gỡ đi cài lại trên thiết bị mà không có người dùng thực sự, Cốc Cốc có quyền từ chối thanh toán cho mọi yêu cầu rút tiền hoa hồng của bạn.

Rút hoa hồng

Hiện nay, Cốc Cốc Referral đang hỗ trợ 03 phương thức rút hoa hồng:

 • Nạp tiền điện thoại.
 • Rút tiền về tài khoản ngân hàng.
 • Rút tiền về thẻ ATM

Số tiền hoa hồng mỗi tháng bạn có thể rút có hạn mức nhất định phụ thuộc vào phương thức rút:
 • Nạp tiền điện thoại: Tối thiểu 10.000 VND và tối đa 500.000 VND cho mỗi lần rút.
 • Rút tiền về tài khoản ngân hàng: Tối thiểu 100.000 VND và tối đa 1.000.000 VND cho mỗi lần rút.
 • Rút tiền về thẻ ATM: Tối thiểu 100.000 VND và tối đa 1.000.000 VND cho mỗi lần rút.

Nếu tổng số hoa hồng mà bạn rút từ chương trình "Cốc Cốc Referral" là từ 2.000.000 VND/tháng trở lên thì bạn có nghĩa vụ cung cấp bản scan hai mặt căn cước công dân và mã số thuế để Cốc Cốc thực hiện trách nhiệm khấu trừ khoản thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ việc bạn giới thiệu người dùng cho Cốc Cốc theo quy định của pháp luật. Bạn có thể thêm nhiều thông tin thanh toán để tùy chọn cho mỗi lần rút hoa hồng.

Lưu ý:

 • Nếu tổng số tiền bạn rút ít hơn 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng đồng)/1 tháng (không quan trọng số lần rút), bạn sẽ nhận được số tiền bằng số tiền Bạn dự định rút.
 • Nếu tổng số tiền bạn rút từ 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) /1 tháng (không quan trọng số lần rút) trở lên, bạn sẽ nhận được 90% số tiền Bạn dự định rút. Đồng thời, Bạn có nghĩa vụ cung cấp căn cước công dân/chứng minh nhân dân bản scan và Mã số thuế thu nhập cá nhân để Cốc Cốc tiến hành khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi thực hiện thanh toán.
 • Hoa hồng đã bao gồm các khoản thuế phát sinh (nếu có) và toàn bộ chi phí khác có liên quan đến việc tham gia chương trình “Cốc Cốc Referral”.

Thay đổi điều khoản

Cốc Cốc giữ quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi Điều khoản Sử dụng này tùy từng thời điểm. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật lên website này. Bạn sẽ được thông báo về những thay đổi như vậy. Nếu Bạn tiếp tục tham gia chương trình “Cốc Cốc Referral” của Cốc Cốc sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.

Quy định khác

Xóa link giới thiệu.

Nếu Bạn xóa link giới thiệu, toàn bộ số tiền hoa hồng mà hệ thống đã ghi nhận cho link giới thiệu đó sẽ bị hủy bỏ. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn đã rút thành công toàn bộ số tiền hoa hồng trong tài khoản Cốc Cốc trước khi xóa link giới thiệu.


Liên hệ.

Mọi thắc mắc về “Cốc Cốc Referral”, Bạn vui lòng liên hệ Cốc Cốc qua các hình thức sau để được hỗ trợ:

 • Facebook Messenger: Trình duyệt Cốc Cốc;
 • Số điện thoại: (024) 3512 3776;
 • Email: referral@coccoc.com