Câu hỏi thường gặp

Hiện tại, bạn có thể rút tiền hoa hồng đã được phê duyệt theo 02 hình thức sau: - Thanh toán tự động: Yêu cầu rút tiền hoa hồng với các phương thức thanh toán được hỗ trợ sẵn ngay trên website referral.coccoc.com - Thanh toán thủ công: Yêu cầu rút tiền hoa hồng qua Bộ phận Kế toán của Cốc Cốc. Về hình thức thanh toán tự động, Cốc Cốc Referral đang hỗ trợ 04 phương thức rút tiền hoa hồng với hạn mức tương ứng như sau: - Nạp tiền điện thoại - Rút tiền về tài khoản ngân hàng - Rút tiền về thẻ ATM - Quy đổi thành Cốc Cốc Points Về hình thức thanh toán thủ công, trong một số trường hợp, Cốc Cốc Referral có thể liên hệ và yêu cầu bạn rút tiền hoa hồng qua Bộ phận Kế toán. Thời gian hoàn tất quy trình này là từ 15 đến 30 ngày kể từ khi Cốc Cốc nhận được đầy đủ thông tin cần thiết và bắt đầu thực hiện yêu cầu rút tiền hoa hồng của bạn. Lưu ý khi: Rút tiền về tài khoản ngân hàng & Rút tiền về thẻ ATM 1. Số tiền tối thiểu cho một lần rút là 100.000 VND. 2. Với số tiền rút ra trong một tháng từ 2.000.000 VND trở lên, bạn vui lòng Định danh tài khoản cho Cốc Cốc để xác thực. Để quá trình xác thực được nhanh chóng, vui lòng cung cấp thông tin CCCD/CMT tương ứng của số tài khoản ngân hàng được sử dụng để rút tiền. Để tìm hiểu thêm về các loại hoa hồng và cách tính của Cốc Cốc, vui lòng đọc thêm tại ĐÂY.