Câu hỏi thường gặp

Hiện tại, bạn có thể rút tiền hoa hồng đã được phê duyệt theo 02 hình thức sau: - Thanh toán tự động: Yêu cầu rút tiền hoa hồng với các phương thức thanh toán được hỗ trợ sẵn ngay trên website referral.coccoc.com - Thanh toán thủ công: Yêu cầu rút tiền hoa hồng qua Bộ phận Kế toán của Cốc Cốc. Về hình thức thanh toán tự động, Cốc Cốc Referral đang hỗ trợ 04 phương thức rút tiền hoa hồng với hạn mức tương ứng như sau: - Nạp tiền điện thoại - Rút tiền về tài khoản ngân hàng - Rút tiền về thẻ ATM - Quy đổi thành Cốc Cốc Points Về hình thức thanh toán thủ công, trong một số trường hợp, Cốc Cốc Referral có thể liên hệ và yêu cầu bạn rút tiền hoa hồng qua Bộ phận Kế toán. Thời gian hoàn tất quy trình này là từ 15 đến 30 ngày kể từ khi Cốc Cốc nhận được đầy đủ thông tin cần thiết và bắt đầu thực hiện yêu cầu rút tiền hoa hồng của bạn. Về hạn mức, bắt đầu từ 01/09/2023, mọi tài khoản thành viên Cốc Cốc Referral sẽ: - Chỉ được thanh toán tối đa 25 lượt cài đặt đủ điều kiện (Bạn sẽ nhận được khoản thanh toán tối đa mỗi tháng là 75.000 VND, bao gồm 50.000 VND tiền giới thiệu dành cho 25 lượt cài đặt, và 25.000 VND tiền duy trì hàng tháng cho 25 lượt cài đặt đó). - Tất cả những lượt cài đặt phát sinh phí duy trì trên 25.000 VND trước 01/09/2023 vẫn sẽ được thanh toán như thường, và chỉ có hiệu lực cho đến hết kỳ hạn 6 tháng phí duy trì. Đọc thêm về kỳ hạn phí duy trì tại ĐÂY.